Sunday, August 14, 2011

**fikir zikir**

"Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'arasy.bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia . maka apakah kamu tidak memerhatikan?"


" Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu"


" yang demikian itu, ialah tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. yang Maha Perkasa Maha Penyayang"


"yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah"


" kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air  yang hina (air mani)"

"kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan  roh (ciptaanNya) ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur"

as sajdah: 4-9

No comments: